top of page

€ngel worden?

Draagt u de activiteiten van de Engelenbak een warm hart toe?

Dan kunt u €ngel worden door een bedrag naar eigen goeddunken over te maken op

IBAN-nummer NL18 RABO 0148 5295 26 

t.n.v. St. De Engelenbak Zaltbommel. 
Voor €ngelen geldt geen minimumbijdrage, iedere donatie is van harte welkom;

 

De Engelenbak wordt gesponsord door:

 Fonds Podiumkunsten en Stichting Jonge Mensen en Muziek

Dankzij de sponsoren en de €ngelendonaties kunnen wij de musici een volwaardige gage betalen.

bottom of page